+46707692317

Nedan är några av de behandlingar jag gör på djur.


Kraniosakral terapi för häst

Kraniosakral terapi är en väldigt mjuk och inkännande behandlingsform som kan lösa både fysiska som mentala problem. Kraniosakral som även kallas för ks har sitt ursprung i osteopatin som för många är mer välkänd men ks är snabbt på frammarsch i stora delar av världen eftersom den är så effektiv samtidigt som den är inlyssnande. 

Den biodynamiska kraniosakrala terapin är holistisk och man ser kroppen som en helhet. Behandlingen är mjuk och varsam och syftar till att hjälpa kroppens egna förmåga till självläkning.  

En tränad terapeut kan känna om det finns spänningar eller blockeringar i systemet som hindrar att läkning kan ske och full hälsa återställs.

När jag behandlar en häst kommer jag ut till stallet och det bästa är om det är några hästar i samma stall som jag behandlar vid samma tillfälle. 

 Läs mer om ks på  -> KSTF-H, Kraniosakrala terapeutförbundet - häst och hund


Kraniosakral terapi för hund

Kraniosakral terapi är en väldigt mjuk och inkännande behandlingsform som kan lösa både fysiska som mentala problem. Kraniosakral som även kallas för ks har sitt ursprung i osteopatin som för många är mer välkänd men ks är snabbt på frammarsch i stora delar av världen eftersom den är så effektiv samtidigt som den är inlyssnande. 

Den biodynamiska kraniosakrala terapin är holistisk och man ser kroppen som en helhet. Behandlingen är mjuk och varsam och syftar till att hjälpa kroppens egna förmåga till självläkning.  

En tränad terapeut kan känna om det finns spänningar eller blockeringar i systemet som hindrar att läkning kan ske och full hälsa återställs.

När jag behandlar en hund kommer jag hem till er i de flesta fall men det kan vi prata om hur vi lägger upp det.

 Läs mer om ks på  -> KSTF-H, Kraniosakrala terapeutförbundet - häst och hund


Djurhomeopati och örtterapi

Både homeopati och örter hjälper ditt djur att balansera både det fysiska och det mentala på ett både skonsamt och effektivt sätt. Homeopati är en väl beprövad behandlingsform som funnits i över 200 år. Man kan hjälpa både kroniska och akuta besvär men när det gäller akuta bör man i många fall ta kontakt med veterinär först.

Djurkommunikation

Alla kan lära sig att kommunicera med djur, det handlar bara om att lyssna och att tolka det djuren försöker förmedla till oss. Djuren har inte vår verbala förmåga utan de pratar med oss med sitt kroppsspråk, sin energi och telepati.

När man kommunicerar med djur så kan informationen komma på flera olika sätt, t.ex. genom bilder, känslor, dofter, tankar eller att man helt enkelt hör djuret berätta eller visar något som har hänt eller något de vill. Man kan även känna om djuret har några fysiska problem och då rekommenderar jag i de flesta fall att man kontaktar veterinär.

Man kan med fördel kommunicera på distans vilket fungerar lite som att prata i telefon. Det jag behöver är då en nytagen bild där man ser ögonen och det är viktigt att det bara är djuret på bilden.

Då jag är klar med utbildningen men inte diplomerad än (det krävs att jag har kommunicerat med 50 djur) så gör jag elevläsningar.

Hårmineralanalys

Visste du att en hunds/hästs hår/päls fungerar som ett register över "ämnen" som för närvarande finns eller har varit historiskt närvarande, i en hunds/hästs cirkulationssystem, och att det har en stor inverkan på både deras mentala och fysiska hälsa? 

Genom en hårmineralanalys kan man mäta närings- och mineralstatus över tid i djuret. Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. 

FEEL - med hästar som lärare

FEEL – där hästarna är lärarna och hjälper människor att läka och att växa. Hjärtat i FEEL´s förhållningssätt är ett strukturerat upplevelsebaserat samspel med hästar. Dessa interaktioner hjälper oss att återknyta till möjligheten att leva ett autentiskt liv.  

Jag kommer till dig och din häst och ni kommer att mötas på ett djupare plan än vad du trodde var möjligt.

Läs gärna mer på ->Equine Assisted Therapy - Horse Spirit Connections