+46707692317


Kraniosakral terapi - häst, 1 timme                                                                                                                                                      800 SEK
Kraniosakral terapi - hund, 45 min                                                                                                                                                 550,00 SEK
Djurhomeopati - en utredning inkl 3 månaders uppföljning och homeopatmedel                                                   1 300,00 SEK
Djurkommunikation (är under utbildning)                                                                                                                               300,00 SEK
Hårmineralanalys häst/hund                                                                                                                                                      1 500,00 SEK
FEEL - med hästar som lärare, ca 1,5-2 timmar                                                                                                                        900,00 SEK

Milersättning utöver 2 mil/enkel resa tillkommer                                                                                                                                                 35 SEK/mil