+46707692317


Kraniosakral terapi - häst, 1 timme - 2 eller fler hästar i samma stall                                                                                          850 SEK
       Paket på 5 gånger  - 1 häst i stallet (880 kr istället för 950 kr)                                                                                            4 400 SEK
Kraniosakral terapi - häst, 1 timme - 1 häst i stallet                                                                                                                           950 SEK
       Paket på 5 gånger - 2 hästar eller fler i stallet (780 kr istället för 850 kr)                                                                        3 900 SEK
Kraniosakral terapi - hund, 60 min i Bromma på mottagning                                                                                                      720 SEK
      Paket på 5 gånger  - på mottagning (660 kr istället för 720 kr)                                                                                           3 300 SEK
Kraniosakral terapi - hund, 60 min, hembesök i Bromma/Sundbyberg/Solna                                                                        800 SEK
      Paket på 5 gånger  - på hembesök (740 kr istället för 800 kr)                                                                                            3 700 SEK
Djurhomeopati - en utredning inkl 3 månaders uppföljning och homeopatmedel                                                          1 300 SEK
Djurkommunikation (är under utbildning)                                                                                                                                      400 SEK
Hårmineralanalys häst/hund                                                                                                                                                              1 800 SEK
FEEL - med hästar som lärare, ca 1,5 timme                                                                                                                                   1 200 SEK
     Paket på 5 gånger                                                                                                                                                                            5 700 SEK

Milersättning utöver 2 mil/enkel resa tillkommer                                                                                                                                                  40 SEK/mil